Demonstration - Tröghetsmoment

Demonstration - Tröghetsmoment

Demonstration - Tröghetsmoment
Kategorier: Kameror, Stativ
3748.75 SEK
Mer Info!

Se vinkelacceleration tydligt demonstrerad och de stora skillnader som kan observeras då vikterna flyttas längre bort från rotationscentrum och ger oss ett mycket högre tröghetsmoment, perfekt för att starta en diskussion om vad detta beror på! Mycket enkel att montera och klar att använda på 5 minuter. Låg friktion, analytiskt resultat blir därför mycket nära experimentellt. Kan ändra på flera olika variabler och observera hur systemet påverkas. Detta följer med: 1x Trissa på axel 4x Stavar 4x Vikter 1x Tråd 1x Fäste för stativ 1x Blocknyckel Radie på trissor Liten - r = 19.6 mm Medium - r = 27.6 mm Stor - r = 37.6 mm Rekommenderade tillbehör: Viktsats 10 x 50 g, Artikelnummer: ME4I Fotodetektorer - USB, Artikelnummer: ULOG11 (För exakta tidmätningar) Stativ, Artikelnummer: (AL1H, AL3A) Tips på experiment! Räkna först analytiskt ut tröghetsmomentet hos de olika delarna och summera sedan detta. Gör sedan ett experiment där vikterna är placerade på samma avstånd som användas i beräkningarna. Med hjälp av tidtagarur eller fotodetektorer mät tiden det tar för antingen ett bestämt avstånd av fallande vikten eller ett bestämt antal varv av roterande kroppen. Med hjälp av dessa mätningar kan vi nu beräkna vinkelaccelerationen och eftersom vi vet vilken massa vi har hängt på snöret så vet vi även vridmomentet, med dessa får vi sedan fram tröghetsmomentet! (Jämför skillnaden med analytiska värdet)