Tips för bättre barnbilder

Tips för bättre barnbilder

post thumb
Barnfotografering
by Anki/ on 30 Nov 2020

Tips för bättre barnbilder

Det viktigaste ordet för varje barnfotograf som vill ta bra barnbilder är tålamod. Barn och djur sägs vara det svåraste att fotografera, men å andra sidan blir resultatet också det bästa när man lyckas. Rekommenderad tid för att barnen ska hinna vänja sig vid kameran och personen bakom den innan fotograferingen är 30 minuter. Tvinga inte heller fram poser eller beteenden som barnet inte känner sig bekväm med. Försök få barnet att slappna av och ha roligt innan bilden tas.

Fotografera i samma ögonhöjd

Ett bra trick som varje barnfotograf kan använda sig av är att fotografera i samma ögonhöjd som barnet. Då blir fotografiet mer naturligt och ser inte ut som om det är taget uppifrån av en vuxen. Fotot blir mer jämbördigt och man undviker ett läge där barnet ser ut att vara i ett underläge. Om man vill ta ut svängarna lite mer kan man experimentera med olika vinklar av barnet.